Dočasný harmonogram administratívnych hodín v Útulku a Nocľahárni

16. marec 2020

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sú v zariadení Útulok a Nocľaháreň stanovené nasledovné administratívne hodiny: 17.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Anna Menkynová 18.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Monika Marušková 19.03.2020 – 08:00 – 16:00 - Mgr. Anna Menkynová 20.03.2020 – 07:00 – 15:00 – Mgr. Monika Marušková 23.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Anna Menkynová 24.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Monika Marušková 25.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Anna Menkynová 26.03.2020 – 08:00 – 16:00 – Mgr. Monika Marušková 27.03.2020 – 07:00 – 15:00 – Mgr. Anna Menkynová, Mgr. Monika Marušková