DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v DSS ÚSVIT

24. november 2016

Sociálne služby Myjava, n. o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT mal dňa 23.11. 2016 Deň otvorených dverí, kde ste mali možnosť prihliadnuť k práci s klientom a vidieť priestory DSS Úsvit. V prípade záujmu o poskytnutie sociálnych služieb v tomto zariadení kontaktujte: 034/6212483, mail: dssmyjava@mail.t-com.sk, web www.socsluzbymy.sk