DSS - Deň otvorených dverí 1. 10. 2019

20. september 2019

 Dňa 1. 10. 2019 v utorok sa uskutoční Deň otvorených dverí v DSS Úsvit pre rodičov a rodinných príslušníkov klientov zariadenia.  Dvere zariadenia sú pre nich otvorené od 8,00 h do 12,00 h.