DSS - Kontakt so psom

13. február 2020

 Od januára 2020 prebieha v pravidelných intervaloch v zariadení DSS Úsvit Myjava  staro-nová aktivita "kontakt so psom". Priaznivo pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu klientov. Psík je špeciálne cvičený na túto činnosť. Klienti psíka vodia, hádžu mu loptičku, odmeňujú ho za vykonané úlohy, skúšajú rôzne povely alebo ho iba tak hladkajú. Každý klient individuálne podľa svojich potrieb.