DSS - Kopaničiarsky pohár 5. 10. 2019 súťaž v spoločenských tancoch

9. október 2019

 Dňa 5. októbra sa v Myjave konal prvý ročník  súťaže v spoločenských tancoch a integrovanom tancovaní pod názvom Kopaničiarsky pohár. Súťaže sa zúčastnili aj dvaja klienti DSS Úsvit, Branko Klimek a Martinko Popelka, ktorí získali ocenenie v jednotlivých kategóriách za tanec. Sú hrdí na svoje medaile a prišli sa s nimi pochváliť všetkým kamarátom v DSS. Spoločne si všetci pozreli fotografie zo súťaže a aj videozáznamy. Blahoželáme im a predovšetkým ďakujeme Bibke Michalcovej, ktorá ich na túto súťaž pripravovala.