DSS - Kosenie areálu DSS Úsvit 21.9.2018

24. september 2018

 V rámci pracovnej činnosti i rozvoja pracovných zručností vykonávali klienti Domova sociálnych služieb Úsvit kosenie trávnika v areáli DSS. Takýmto skrášľovaním okolia si nacvičujú a rozvíjajú svoje pracovné zručnosti.