DSS - Poďakovanie

15. október 2020

 Ďakujeme všetým darcom, ktorí finančne prispeli v čase koronakrižy nášmu domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit v Myjave. Ešte raz vďaka.

K stiahnutiu