DSS - Prišiel Mikuláš do DSS Úsvit 6. 12. 2018

7. december 2018

 Dňa 6. 12. 2018 zavítal do DSS Úsvit Mikuláš s darčekmi pre klientov, ktoré im menovite odovzdal. Spoločne si zatancovali, porozprávali sa a Mikuláš musel ísť o chviľu k ďalším deťom rozdávať mikulášske darčeky. Z jeho návštevy boli všetci natešení.