DSS - VÝLET

19. september 2016

V spolupráci so Združením na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v Myjave sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili trojdňového výletu do ČR v termíne od 15. 9. až 17. 9. 2016. Hlavným programom výletu bola ZOO Dvur Králové nad Labem a Obrie akvárium, Česká Skalica a Babičkino údolie, plavba parníkom. Výlet i počasie sa vydarilo, všetci boli spokojní.