DSS - Výstava Príbeh Detí vetra v Múzeu SNR v Myjave

21. september 2016

Zúčastnili sme sa výstavy Príbeh Detí  vetra v Múzeu SNR v Myjave v stredu 21. septembra 2016 o 10.00 hodine.

Dozvedeli sme sa niečo o bohatosti histórie rómskeho etnika, ich materiálnej a duchovnej kultúre, priblížili  si tradičný spôsob života Rómov, ich spôsoby získavania obživy, tradičné rómske remeslá, hudbu, bývanie, spôsob odievania, rodinné vzťahy i zvyky, ktoré sa spájali s najdôležitejšími okamihmi ich života. Taktiež bol prezentovaný rómsky jazyk a súčasné aktivity v oblasti prezentácie bohatej kultúry Rómov na Slovensku.
Záver výstavy bol venovaný súčasnosti – času dôležitých premien v živote rómskeho spoločenstva. Oboznámil nás s pôsobením významných rómskych osobností i inštitúcií, ktoré skúmajú a dokumentujú kultúru Rómov. Spoločne sme si pozreli aj krátky film venovaný tejto tematike.

Boli sme príjemne prekvapení touto výstavou, skutočne zaujímavé.