Útulok - Finančný dar

4. september 2020

Dňa 02.09.2020 bolo našej milej klientke a zamestnankyne, pani Danke Danišovej, odovzdaných krásnych 1000 €. Ide o finančný dar poskytnutý Asociáciou poskytovateľov Sociálnych služieb v SR. Asociácia poskytovateľov peniaze dostala z verejnej zbierky Spolu pre Slovensko. Peniaze slúžia na podporu matiek s deťmi v núdzovej situácii a týraným ženám. Keďže sme sa zapojili do výzvy s príbehom o náročnom živote pani Danišovej, bola takto krásne obdarovaná. Okrem iného, zariadenie získalo finančné prostriedky na nákup potrebných vecí, ktoré uľahčia život všetkým našim mamičkám. Asociácii poskytovateľov Sociálnych služieb, na čele s predsedníčkou, pani Mgr. Annou Ghannamovou, patrí obrovská VĎAKA.