Nocľaháreň - zber odpadkov

24. september 2020

Dnes, t.j. 24.09.2020, sme spolu s dobrovoľníkmi z radov klientov, vybehli do ulíc a snažili sme sa ich skrášliť. Už pred nejakým časom sme sa dohodli, že občas pôjdeme trošku zveladiť miestne lokality. Začali sme chodníkom pri Bille a areálom múzea. Hoci nás nebolo veľa, do upratovania sme vložili všetky sily. Dúfam, že táto spolupráca nekončí a budeme za sebou zanechávať čisté ulice. Zúčastneným patrí veľká vďaka.