Otvorenie DSS ÚSVIT v Myjave

3. jún 2020

Milí klienti, s radosťou Vám oznamujeme, že zariadenie DSS ÚSVIT v Myjave sa pre Vás znovu otvorí dňa 8.6.2020. Sociálna služba bude poskytovaná v plnej miere. Prosím počítajte s tým, že pri vstupe do zariadenia Vám bude odmeraná telesná teplota a je potrebné si vydezinfikovať ruky. Tešíme sa na Vás!