POĎAKOVANIE Rádu maltézskych rytierov zo Švajčiarska

24. júl 2017

Ďakujeme Rádu Maltézskych rytierov zo Švajčiarska za poskytnutie humanitárnej pomoci.