Komunitné centrum a Útulok - Predvianočná pohoda

18. december 2018

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Aj ku nám, dňa 6.12.2018, privítal Mikuláš spolu so svojim dvomi pomocníkmi anjelom a čertiskom rohatým. Detičky sa trošku zľakli, ale veľmi rýchlo sme čertovi vysvetlili, že poslúchali celý rok. Za krátku báseň, či pesničku si deti odniesli balíček plný sladkých prekvapení. Po tomto príjemnom zážitku sme však nezaháľali a o sto šesť sme piekli vianočné koláčiky, aby sme si mali čím zaplniť brušká na Vianočnej diskotéke, ktorá sa uskutoční v stredu, 19.12.2018 v Komunitnom Centre.