ROZHODNUTIE O DAROVANÍ DVOCH PERCENT Z VAŠICH DANÍ JE VO VAŠICH RUKÁCH

15. január 2020

Vážení rodičia, priatelia ! Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete 2% zo svojich daní, oznamujeme vám, že nezisková organizácia Sociálne služby Myjava, n.o. sa uchádza o 2% zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok. Ak máte záujem darovať sumu 2% našej neziskovej organizácii, prosím vytlačte si tlačivo - vyhlásenie, dajte si ho potvrdiť u zamestnávateľa a potom odovzdajte na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Informácie radi poskytneme na tel. číslach: DSS – 034/621 24 83, 0948 548 265 alebo Útulok, Noclaháreň 0940 613 395. Takto získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie práce s prijímateľmi sociálnej služby. ĎAKUJEME!

K stiahnutiu