Útulok a Nocľaháreň - Testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

29. október 2020

V priestoroch KC Khamoro sa podľa usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v sobotu, t.j. 31.10.2020, uskutoční testovanie, prijímateľov sociálnych služieb zariadení Útulok a Nocľaháreň, na COVID-19. Testovať bude zaškolený zdravotnícky personál. Organizačné záležitosti a administratívu budú mať na starosti sociálne pracovníčky KC Khamoro a sociálna pracovníčka Útulku a Nocľahárne, ktorým patrí obrovská vďaka. Pevne veríme, že testovanie dopadne priaznivo. Pre každého z nás je, dané pandemické, obdobie veľmi náročné. Preto buďme trpezliví, ľudskí a ohľaduplní. Spoločne to zvládneme.