Útulok - Poďakovanie za potravinové balíčky.

23. august 2016

Touto cestou sa chceme poďakovať Slovenskému Červenému krížu, spolku Senica, za potravinové balíčky, pre naše mamičky. Rozhodli sa ich podarovať našim mamám s deťmi, ako sekundárnym prijímateľom, lebo prvotní prijímatelia si túto pomoc neprevzali. Ďakujeme vám!