Útulok a Nocľaháreň - Poďakovanie za pomoc

16. november 2020

Situácia je ešte stále vážna. Dotýka sa ako všetkých, tak aj prijímateľov sociálnych služieb. Preto naša milá kolegyňa, Mgr. Anna Menkynová, vyslala do sveta, prostredníctvom sociálnych sietí, výzvu o pomoc s potravinami. Veľmi nás prekvapilo, koľko ľudí je ochotných pomôcť a že spravia pre ľudí v núdzi prvé, posledné. Srdečná vďaka patrí p. Gabriele Jurkovej - Vranov nad Topľou, p. Patrícii Varadyovej - Michalovce, p. Jurajovi Kýrovi - Košice, dobrým ľuďom z okolia Nového Mesta nad Váhom - organizovala p. Ľubica Brodecká, p. Lívii Ballayovej, Jednej Džuli, p. Vande Koštialovej s maminou, p. Ľubošovi Škarpíšekovi, p. Jánovi Dúbravovi, p. Katke Garajovej, p. Simone Gábovej a ďalším. Ešte raz Ď A K U J E M E :-)