Útulok - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb - dar

13. november 2020

Pred nejakým časom sme Vás informovali o udalosti, ktorá nás pozitívne naladila v týchto ťažkých časoch. Ako sme spomínali, reagovali sme na výzvu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a napísali sme príbeh o pani Danke Danišovej, ktorá, okrem toho, že je našou klientkou, pre nás aj pracuje. V septembri pani Danišová dostala finančný dar. Ďalej dostalo zariadenie finančné prostriedky na kúpu nábytku a spotrebičov nevyhnutných na fungovanie prijímateľov sociálnych služieb. Zaobstarali sme vybavenie do obytnej bunky a práčky a sušičku do práčovne. Sme neopísateľne vďační Asociácií, na čele s predsedníčkou, pani Mgr. Annou Ghannamovou. Ď A K U J E M E