Úvod

DSS - Vianoce v Gazdovskom dvore 29.11.2019
2.12.2019

DSS - Vianoce v Gazdovskom dvore 29.11.2019

V piatok 29. 11. 2019 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na interaktívnom podujatí v Gazdovskom dvore v Turej Lúke, kde sa dozvedeli o vianočných a adventných ľudových tradíciách. Mohli si sami vyskúšať "čarovanie" , zdobenie medovníkov, zaspievali si koledy, pohostili sa, poobliekali sa za "Lucie", vyrobili jednoduché ozdoby na stromček a mnoho iného. Veľmi sa im páčilo. viac

DSS - Výstava Ľudový odev myjavskej oblasti - 25.11.2019
2.12.2019

DSS - Výstava Ľudový odev myjavskej oblasti - 25.11.2019

Klienti DSS Úsvit navštívili dňa 25. novembra v priestoroch kultúrneho domu S. Dudíka v Myjave výstavu ľudových krojov nášho regiónu. Výstava bola veľmi pekná a všetkých zaujala. viac

DSS - 25. 10. 2019 návšteva výstavy Marty Rumanovej, Myjava
25.10.2019

DSS - 25. 10. 2019 návšteva výstavy Marty Rumanovej, Myjava

V piatok 25. októbra sa prijímatelia sociálenj služby boli pozrieť v KD Samka Dudíka v Myjave na výstavu obrazov autorky Marty Rumanovej s názvom Spomienky. Námety pre ňu predstavovali kvety, krajinky, vianočné motívy atď. Vystavené obrazy boli pekné a prehliadka výstavy bola spojená samozrejme aj s krátkou prechádzkou. viac

DSS - Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana, Hlboké, 21.10.2019
23.10.2019

DSS - Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana, Hlboké, 21.10.2019

Dňa 21. októbra sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili prehliadky Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Vypočuli si kus hirstórie : bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. Po prehliadke pamätnej izby sa prijímatelia sociálnej služby pozreli tiež do blízkeho parku s pamätníkmi a kostolom. Prehliadka sa páčila a veľmi i cesta autobusom. viac

DSS - Vyrezávanie tekvíc 17. 10. 2019
18.10.2019

DSS - Vyrezávanie tekvíc 17. 10. 2019

Klienti DSS Úsvit si sprestrili jesenný deň vyrezávaním tekvíc. Táto aktivita im trvala celý deň a boli potrebné všetky ruky. Tekvice dostali darom od poľnohospodára a už zostávalo iba na ich fantázii ako budú strašidielka vyzerať. Vrchnáčiky sa po odrezaní očistili od chlpkovej dužiny a potom aj vnútro celej dyne aj zo semienkami. Keď boli dyne pekne čisté, začali si predkreslovať šablony, podľa ktorých vyrezávali za pomoci pracovníkov v DSS otvory do tekvíc. Veľmi sa tešili strašidelným svetlonosom, ktorí stále zdobia vchod DSS Úsvit. viac

DSS - Kopaničiarsky pohár 5. 10. 2019 súťaž v spoločenských tancoch
9.10.2019

DSS - Kopaničiarsky pohár 5. 10. 2019 súťaž v spoločenských tancoch

Dňa 5. októbra sa v Myjave konal prvý ročník súťaže v spoločenských tancoch a integrovanom tancovaní pod názvom Kopaničiarsky pohár. Súťaže sa zúčastnili aj dvaja klienti DSS Úsvit, Branko Klimek a Martinko Popelka, ktorí získali ocenenie v jednotlivých kategóriách za tanec. Sú hrdí na svoje medaile a prišli sa s nimi pochváliť všetkým kamarátom v DSS. Spoločne si všetci pozreli fotografie zo súťaže a aj videozáznamy. Blahoželáme im a predovšetkým ďakujeme Bibke Michalcovej, ktorá ich na túto súťaž pripravovala. viac

DSS - Papiernička Petrus exkurzia 25.9.2019
25.9.2019

DSS - Papiernička Petrus exkurzia 25.9.2019

V stredu 25. septembra sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili exkurzie Papierničky Petrus v Prietrži Podhorie. Odborný výklad bol zaujímavý, počúvali o histórii ručnej výroby papiera, videli všetko čo s touto výrobou súvisí. Každý si vlastnoručne vyrobil svoj papier. Bola to veľmi zaujímavá exkurzia. viac

DSS - Deň otvorených dverí 1. 10. 2019
20.9.2019

DSS - Deň otvorených dverí 1. 10. 2019

Dňa 1. 10. 2019 v utorok sa uskutoční Deň otvorených dverí v DSS Úsvit pre rodičov a rodinných príslušníkov klientov zariadenia. Dvere zariadenia sú pre nich otvorené od 8,00 h do 12,00 h. viac

DSS - Diplomy z výtvarnej súťaže - preberanie ocenenia - 18. 9. 2019
20.9.2019

DSS - Diplomy z výtvarnej súťaže - preberanie ocenenia - 18. 9. 2019

Dňa 18. 9. 2019 sa v galérii Limes v Komárne uskutočnila vernisáž a zároveň oficiálne vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Výtvarný salón ZPMP 2019. Táto súťaž mala približne 630 účastníkov a 30 účastníkov bolo ocenených Medzi tridsiatimi ocenenými boli aj dvaja klienti DSS Úsvit. Jeden z nich si bol prebrať cenu osobne, druhému bola odovzdaná v zariadení domova soc. služieb. Veľmi sú na toto ocenenie pyšní a my všetci tiež. viac

DSS - Vernisáž 17. 9. 2019
20.9.2019

DSS - Vernisáž 17. 9. 2019

V utorok 17. septembra o 16,00 hodine sa vo výstavnej sále KD Samka Dudíka v Myjave uskutočnila vernisáž k výstave obrazov DSS Úsvit. Obrazy maľovali klienti DSS Úsvit pod vedením Mgr. Bibiany Markovej PhD. a pripravili si na vernisáž program, kde vysvetlili techniku maľby a všetko čo s maľovaním obrazov súviselo. Tiež vyjadrili svoje nadšenie z maľovania. Predviedli aj tanečné vystúpenie pod vedením Bibiany Michalcovej z tanečnej školy BIBS. Nechýbalo občerstvenie, pokrmy pripravené v réžii DSS Úsvit. Klienti Úsvitu boli nesmierne šťastný, že mohli predstaviť svoje diela verejnosti a zažiť atmosféru vernisáže. viac