Cenník služieb

 Cenník služieb platný od 1.1. 2017

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku

 

Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom

Jednotlivec,

1,66 €/deň

Rodič s 1*dieťaťom

2,66 €/deň

 

Rodič s 2 deťmi

3 €/deň

 

Rodič s 3 deťmi

3,33 €/deň

 

Sociálne poradenstvo

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Pracovná terapia

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne  a šatstva

0,41 €

0,66 €

0,69 €

0,69 €

Ubytovanie na určitý čas (voda, elektrina)

0,95 €

1,70 €

2,01 €

2,34 €

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

 

 

Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom

Rodič  bez ohľadu na počet detí poberajúci dávku v hmotnej núdzi

2,16 €/deň

 

Rodina s 1 dieťaťom

3,33 €/deň

 

Rodina s 2 deťmi

3,66 €/deň

 

Rodina s 3 deťmi

 4 €/deň

 

Rodina bez ohľadu na počet detí poberajúca dávku v hmotnej núdzi

2,66 €/deň

 

Sociálne poradenstvo

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Pracovná terapia

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne  a šatstva

0,51 €

0,66 €

0,89 €

1 €

0,66 €

Ubytovanie na určitý čas (voda, elektrina)

1,35 €

2,37 €

2,47 €

2,70 €

 

1,70 €

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

1.        Mesačná výška úhrady, ak klient využíva  sociálne služby Útulku celý  kalendárny mesiac  sa stanovuje nasledovne:

 

Jednotlivec

50,00 €

 

Rodič s 1 dieťaťom

80,00 €

Rodič s 2 deťmi

90,00 €

Rodič s 3 deťmi

100,00 €

Rodič  bez ohľadu na počet detí poberajúci dávku v hmotnej núdzi

70,00 €

Rodina s 1 dieťaťom

100,00 €

Rodina s 2 deťmi

110,00 €

Rodina s 3 deťmi

120,00 €

Rodina, bez ohľadu na počet detí poberajúca dávku v hmotnej núdzi

80,00 €

*pre účely tohto VZN sa za dieťa považuje dieťa do  25  rokov bez príjmu

 

 

Vrátená úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom za dni povoleného prerušenia

 

Vrátená úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom za dni povoleného prerušenia

Jednotlivec,

0,71 €/deň

 

Rodič s 1dieťaťom

0,96 €/deň

 

Rodič s 2 deťmi

0,99 €/deň

 

Rodič s 3 deťmi

0,99 €/deň

 

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne

0,41 €

0,66 €

0,69 €

0,69 €

 

Vrátená úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom za dni povoleného

Rodič  bez ohľadu na počet detí poberajúci dávku v hmotnej núdzi

0,81 €/deň

 

Rodina s 1 dieťaťom

0,96 €/deň

 

Rodina s 2 deťmi

1,19 €/deň

 

Rodina s 3 deťmi

 1,30 €/deň

 

Rodina bez ohľadu na počet detí poberajúca dávku v hmotnej núdzi

0,96 €/deň

 

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne

0,51 €

0,66 €

       0,89 €

1 €

0,66 €

Nastavenia cookies