DSS - Súťaž Výtvarný salón ZPMP 2019

 Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili prostredníctvom svojich výtvarných prác 24. ročníka súťaže Výtvarný salón 2019, ktorú poriada Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku. Dvaja klienti DSS Úsvit boli vybraní porotou a budú vyhlásení a ocenení na oficiálnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční dňa 18. 9. 2019 v Komárne v Galérii Limes. Všetci sa z tohto úspechu tešíme, najviac však ocenení klienti.