DSS - darovanie 2% z daní v roku 2022 pre Sociálne služby Myjava, n. o.

 Opäť nadišiel čas, kedy sa stáva aktuálnou téma darovania 2 % zo zaplatenej dane. Môže sa zdať, že je príliš skoro zaoberať sa touto otázkou. No väčšina tých, ktorí takouto formou zbierali finančné prostriedky aj po minulé roky vedia, že už teraz nastáva obdobie pre oslovenie čo najväčšieho počtu daňovníkov. Pre tých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto procesu po prvý krát ponúkame zopár informácií a rád, ako postupovať.

Čo sú 2 % zo zaplatenej dane, ako ich môžete získať, ale hlavne ako a komu ich môžete darovať ?

 

Každoročne fyzické aj právnické osoby majú povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok. To sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (teda firiem či živnostníkov), ale aj všetkých zamestnancov. Každý z nich sa môže rozhodnúť či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 % z tejto dane darovať niekomu, kto  pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ  má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Darovať 2 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, pre ktorú sa rozhodnete. Každý  má v okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje.

Finančné prostriedky z 2 % poukázané Sociálnym službám Myjava, n.o. sú každoročne použité pre potreby našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým je poskytovaná sociálna služba v našich 3 zariadenia a to v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Noclahárni a Útulku. Naša nezisková organizácia sa dlhodobo venuje /18 rokov/ deťom, dospelým, matkám s deťmi i ľuďom bez domova, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Prioritou je rozvoj individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutie čo najvyššej kvality života. Je dôležité eliminovať závislosť klienta od iných a zvýšiť jeho samostatnosť.  Pomôžte aj vy týmto ľuďom, aby sa mohli zaradiť do bežného života. Vážime si, že ešte stále sa nájde veľa empatických ľudí, ochotných podporiť dobrú vec. Aj takýmto spôsobom dokazujete, že život týchto ľudí  Vám nie je ľahostajný a pri každodenných starostiach myslíte aj na ľudí, ktorí nemajú  to šťastie byť zdraví,  kde bývať.

Viac informácii o nás a našej činnosti môžete získať na www.socsluzbymy.sk

V prípade akýchkoľvek otázok o činnosti našej neziskovej organizácie nás kontaktujte na adrese: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12  alebo na t.č. 0948 548 265, Útulok a Noclaháreň t.č. 0904 911 039.

 

Ďakujeme za podporu.

 

 Údaje ktoré potrebujete: Sociálne služby Myjava, n.o.

                                       Sídlo: Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01  Myjava

                                       Právna forma: nezisková organizácia                

                                       IČO: 361 196 10

                                       IBAN: SK66 0900 0000 0051 7161 3955

                                       Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies