DSS - Medík z mestskej včelnice

 DSS Úsvit ďakuje Správe majetku mesta Myjava, s.r.o. a pánovi Jurášovi zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov za darovanie 6 kg medu z novovybudovanej mestskej včelnice pri poldri Svaceník v mestskej časti Turá Lúka. Veľmi sa tomu tešíme a ešte raz ďakujeme. 

Mesto Myjava v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov v Myjave zrealizovalo v roku 2021 projekt vytvorenia mestskej včelnice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Turá Lúka. 

Spolu včelári v prvom roku existencie včelnice vytočili 490 kulogramov medu. Po definitívnom dokončení oplotenia areálu včelnice v marci 2022 začal správca s prípravou ustanovenia včelstiev. Postupne pribudlo 30 úľových zostáv v troch typoch. Koncom mája členovia MO SZV v Myjave prieviezli do včelnice 23 mladých včelstiev. Tie vydali prvú znášku v podobe zmiešaného, repkovo-ovocno-lúčneho medu.

Aktuálne je vo včelnici realizované podnecovanie včelstiev, ako príprava na zakŕmenie a zazimovanie všetkých  rodín. Takisto sa správca stará o dostatok vlahy pre vysadené lipy, ktoré sa všetky uchytili a momntálne ich je 46.


Nastavenia cookies