DSS - Deň matiek

 V utorok 14. 5. 2024 sa v DSS Úsvit uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Klienti si pre mamičky pripravili program, ktorý nacvičili počas záujmovej činnosti. Matkám predviedli divadielko, tanec - Čaču a hru na hudobné nástroje. Každú matku obdarovali vlastnoručne vyrobenou keramikou. Poďakovanie patrí zamestnancom DSS Úsvit, Bibe Michalcovej a Majke Krčovej, ktorí tento krásny program a občerstvenie pomohli pripraviť.


Nastavenia cookies