DSS - Diplomy z výtvarnej súťaže - preberanie ocenenia - 18. 9. 2019

 Dňa 18. 9. 2019 sa v galérii Limes v Komárne uskutočnila vernisáž a zároveň oficiálne vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Výtvarný salón ZPMP 2019. Táto súťaž mala približne 630 účastníkov a 30 účastníkov bolo ocenených. Medzi tridsiatimi ocenenými boli aj dvaja klienti DSS Úsvit. Jeden z nich si bol prebrať cenu osobne, druhému bola odovzdaná v zariadení domova soc. služieb. Veľmi sú na toto ocenenie pyšní a my všetci tiež.