DSS - Hipoterapia na Podkylave 27. 6. 2022

Hipoterapia patrí k metódam animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Pôsobenie hipoterapie je komplexné, zasahuj oblasť rehabilitácie, psychólogie a resocializácie.

 Každý prijímateľ sociálnej služby bol teoreticky oboznámený s pravidlami, ktoré platia pri práci so zvieratami, stručne o charakteristike koníkov a hlavne o bezpečnosti, ktorú treba pri nich dodržiavať ako napr. nenosiť igelitky, neprichádzať ku koňom zozadu, správať sa pokojne, nekrŕmiť a nechytať bez dozoru. 

Návšteva začínala ergoterapiou, kedy sa prijímateliasociálnej služby učili starostlivosti o koníkov. Zvládli kefovanie - vyčesávanie, pomáhali s postrojovaním a jednotlivo sa pripravovali na jazdu. Jazda bola realizovaná v prítomnosti hipoterapeuta, ktorý dohliadal na správne držanie tela a na všetky potrebné prvky v rámci hiporehabilitácie. Odmenou bola pochvala za odvahu.

Prijímatelia sociálnej služby sa naučili primerane správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší, prejavili radosť z prežívaného zážitku. Nové prostredie, náplňpráce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch.

Sme vďační za každú možnosť realizácie našich prijímateľov sociálnej služby, ich pocit spokojnosti, sebarealizácie, uspokojenia a naplnenia.

Tešíme sa ak to bude možné na ďalšie stretnutie!

 

 


Nastavenia cookies