DSS - Prvá pomoc, prezentácia pre klientov s pani Durcovou

 Aj klienti DSS Úsvit mohli vidieť a počuť o poskytnutí prvej pomoci formou prezentácie, ktorú si viedla s klientami pani Anička Durcová. Porozprávali sa, mohli si vyskúšať obväzovanie, masáž srdca, dýchanie z úst do úst. Niektorí klienti poznali prvú pomoc, ostatní sa nechali poučiť a vyskúšali si všetko, čo ich zaujímalo. Každý dostal kartičku o absolvovaní prvej pomoci a vymaľovávanku. Ďakujeme veľmi pekne pani Aničke za perfektný a pre klientov tiež veľmi zaujímavý výklad.


Nastavenia cookies