DSS Úsvit - Kurz prvej pomoci 1. 12. 2022

 Zamestnanci DSS Úsvit neustále pracujú na svojom vzdelávaní formou školení, kurzov a seminárov. Najnovšie absolvovali kurz prvej pomoci, pretože je potrebný na zaistenie bezpečnosti svojich klientov.

Nastavenia cookies