Spoločenská miestnosť

K zariadeniu Útulok bola pristavená spoločenská miestnosť, ktorá bude slúžiť na voľnočasové a preventívne aktivity, odborné prednášky, učenie detí. Cieľom je rozvíjanie zručností u klientov, prevencia pred sociálno - patologickými javmi v rodinách.
Nastavenia cookies