Sťahovanie do vynovených priestorov

Budova na Trokanovej ulici , kde sídli Nocľaháreň, Útulok a Komunitné centrum, prešla kompletnou rekonštrukciou. Koncom júna prebehlo sťahovanie klientov, ktorým bolo počas rekonštrukcie poskytnuté náhradné ubytovanie v iných priestoroch. Veríme, že si klienti vynovené priestory budú vážiť a dbať o poriadok a čistotu. Na vynovené priestory budú dohliadať bytové asistentky a sociálne pracovníčky, ktoré budú napomáhať k predchádzaniu poškodenia majetku, predchádzaniu a riešeniu krízových situácii, podporovaniu samostatného bývania, nezávislosti a sebestačnosti členov domácnosti.
Nastavenia cookies