Útulok-rozlúčka s pánom primátorom

Dňa 11.10. poctil svojou návštevou do zariadenia Útulok a Nocľaháreň pán primátor Pavel Halabrín, aby sa tak rozlúčil s jej klientmi. Spomínané sociálne zariadenia patria pod neziskovú organizáciu Sociálne služby Myjava, n.o., ktorej zriaďovateľom ale i tútorom je mesto Myjava. Tieto zariadenia pomohli už mnohým občanom v ich zložitej životnej situácii. Prítomní boli aj klienti mestských nájomných bytov. Všetci títo klienti sa s vďačnosťou pánovi primátorovi poďakovali za všetko, čo pre nich za tie roky urobil. Deti si pripravili tanečné vystúpenie.
Nastavenia cookies