Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 01/2015 16.3.2015 Darovacia zmluva Športovec Myjavy 2015 Telovýchovná jednota Spartak Myjava 34004416  282,29 EUR 
Detail Zmluva 02/2015 1.7.2015 Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej kontroly Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby 36961965   
Detail Zmluva 03/2015 1.4.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mestu Myjava pre Centrum voľného času Myjava Mesto Myjava 00309745  657,00 EUR 
Detail Zmluva 03/2021 10.2.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    
Detail Zmluva 03/2022 4.2.2022 zmluva o poskytnutí finančného príspevku - obec Hrachovište Obec Hrachovište 00311626  400,00 EUR 
Detail Zmluva 04/2015 5.8.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva 05/2015 5.8.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545  26,56 EUR 
Detail Zmluva 05/2021 8.4.2021 Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle §628 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka Zdenka Hradska   100,00 EUR 
Detail Zmluva 06/2015 18.8.2015 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva 07/2015 18.8.2015 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Mesto Myjava 00309745   
Detail Zmluva 08/2015 18.8.2015 Nájomná zmluva - Nocľaháreň Mesto Myjava 00309745  724,24 EUR 
Detail Zmluva 08/2021 21.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 od 1.6. 2021 do 31. 12. 2021 Obec Vrbovce 00310140  636,09 EUR 
Detail Zmluva 09/2015 18.8.2015 Nájomná zmluva - Útulok Mesto Myjava 00309745  2 105,98 EUR 
Detail Zmluva 09/2021 21.6.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podla § 44 zákona c. 351/2011 Z. z. o...
O2 Slovakia s. r. o. 35848863   
Detail Zmluva 1/2016 11.3.2016 Zmluva o vykonávaní HOBBY DANCE Tanečná škola BIBS 46823441  15,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2017 18.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby Obec Krajné 00311715  200,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2018 9.1.2018 Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní - Nocľaháreň Mesto Myjava 00309745  874,75 EUR 
Detail Zmluva 1/2019 5.1.2019 Dodatok č. 1 Mesto Myjava, Pavel Halabrín primátor mesta   2,99 EUR 
Detail Zmluva 1/2020 21.1.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6FO/6D/2020 Mesto Myjava 00309745  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2021 8.1.2021 Zmluva o posyktnutí dotácie č.6FO/6D/2021 Mesto Myjava 00309745  5 000,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies