DSS ÚSVIT Ďakuje za darčeky od NeoFelis O.Z. Stará Turá

20. december 2019

 Prijímatelia sociálnej služby ďakujú Barborke Bukovčanovej z NeoFelis o. z. za návštevu a za všetky darčeky, ktoré im priniesli vo štvrtok 19. decembra 2019 do DSS Úsvit.