DSS - 7.9.2023 - Meranie zraku

 Klienti DSS Úsvit prijali pozvanie O. z. Super očko na zdravotnícku akciu -  Bezplatné meranie zraku. Našim klientom sa páčilo meranie zraku a čítanie textu a obrázkov na blízko i do diaľky. Podľa výsledku merania im odborníci odporúčali dioptrické okuliare. Keďže so sebou priniesli aj rôzne modely okuliarových rámov, klienti si mohli hneď vyskúšať. 


Nastavenia cookies