Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit

mobil: 0948548265
e-mail: adriana.simonyi@socsluzbymy.sk  

Zamestnanci:

vedúca zariadenia: Mgr. Adriána Šimonyi

inštruktor rozvoja pracovných zručností: Mgr. Simona Matušíková

inštruktor sociálnej rehabilitácie: Peter Solnička

zdravotná sestra: Vladimíra Halabrínová

opatrovateľka: Jana Šimková

opatrovateľka: Marcela Pavlíková

opatrovateľka: Eva Potúčková