Aktivity - Útulok

Spoločenská miestnosť
29.9.2022

Spoločenská miestnosť

K zariadeniu Útulok bola pristavená spoločenská miestnosť, ktorá bude slúžiť na voľnočasové a preventívne aktivity, odborné prednášky, učenie detí. Cieľom je rozvíjanie zručností u klientov, prevencia pred sociálno - patologickými javmi v rodinách.


Potravinová pomoc
29.9.2022

Potravinová pomoc

Ďakujeme, že klientom Útulku pomáhajú v ťažkých chvíľach spoločnosť Tesco, Lidl a dm drogerie markt.


Opekačka
28.9.2022

Opekačka

Posledné teplé dni sme využili na opekanie a hry v prírode.


Sťahovanie do vynovených priestorov
28.9.2022

Sťahovanie do vynovených priestorov

Budova na Trokanovej ulici , kde sídli Nocľaháreň, Útulok a Komunitné centrum, prešla kompletnou rekonštrukciou. Koncom júna prebehlo sťahovanie klientov, ktorým bolo počas rekonštrukcie poskytnuté náhradné ubytovanie v iných priestoroch. Veríme, že si klienti vynovené priestory budú vážiť a dbať o poriadok a čistotu. Na vynovené priestory budú dohliadať bytové asistentky a sociálne pracovníčky, ktoré budú napomáhať k predchádzaniu poškodenia majetku, predchádzaniu a riešeniu krízových situácii, podporovaniu samostatného bývania, nezávislosti a sebestačnosti členov domácnosti.


Vitaj Leto
28.9.2022

Vitaj Leto

Útulok a Komunitné centrum pripravili pre deti akciu s názvom Vitaj Leto. Sociálne pracovníčky pripravili pre deti bohatý program s občerstvením. Pre deti boli pripravené súťaže a odmeny. Pri realizovaní aktivít pomáhali tiež rodičia a klienti Nocľahárne. Spoločne sa oslávil Deň detí a príchod slniečka.


Pečenie koláčikov
28.9.2022

Pečenie koláčikov

Naše šikovné detičky piekli koláčiky spolu s mamičkami. Niektoré majú sen vyučiť sa za pekárky, preto ich v tom podporujeme a dávame im priestor na túto aktivitu.


Protipožiarne cvičenie
19.4.2022

Protipožiarne cvičenie

Dňa 13.04.2022 sme v spolupráci s BOZP Myjava a HaZZ Myjava vykonali v raňajších hodinách v rámci prevencie protipožiarne cvičenie vrátane evakuácie osôb v zariadení Útulok, ale aj Nocľaháreň. Klientov sme usmerňovali pri presune na zhromaždisko a za krátku chvíľu sa následne mohli klienti vrátiť naspäť do zariadenia. Rovnako v budúcnosti plánujeme opätovné precvičenie za účelom vychytania a odstránenia terajších chýb a zabezpečenia ešte väčšej bezpečnosti pre všetkých našich klientov.


Potravinová pomoc
30.3.2022

Potravinová pomoc

Vďaka potravinovej pomoci môžeme aj tento rok pomáhať zvládať našim klientom Útulku ich zložitú situáciu a potešiť ich ovocím, zeleninou, ale aj pečivom. Pre klientov sa snažíme pripraviť vždy rozmanité balíčky, aby si v nich našli niečo ako dospelí, tak i deti.


Rozdávanie vitamínov pre klientov
30.3.2022

Rozdávanie vitamínov pre klientov

Aj tento rok sme zabezpečili pre našich klientov Útulku a Nocľahárne vitamíny, nielen na zimné obdobie. Klienti sa vitamínom potešili, najmä z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a aj takýmto spôsobom sa snažíme podporiť imunitu a zdravie našich klientov.


Prerábka Útulku a Nocľahárne
30.3.2022

Prerábka Útulku a Nocľahárne

Od 14.01.2022 do 18.01.2022 prebiehalo sťahovanie Útulku a Nocľahárne (vrátane kancelárie sociálnych pracovníčok) do neďalekých náhradných priestorov bývalého SOU a Okresného oddelenia PZ Myjava na ulici Trokanova 42/3. V piatok 14.01.2022 sme zahájili sťahovanie priestorov kancelárie sociálnych pracovníčok spolu so skladovými miestnosťami na oblečenie atď. V rámci dní 17.-18.1.2022 sme sťahovali našich klientov Útulku a Nocľahárne. Na prevoz všetkého potrebného sme použili zapožičané auto SMM (Správy mestského majetku) Myjava a traktor s vlečkou od miestneho podnikateľa, p. Bunčiaka. So sťahovaním pomáhali klienti a spoločnými silami sme sa za tri dni úspešne presťahovali do náhradných priestorov, kde sme pre našich klientov pripravili priestory, kde sa budeme nachádzať počas prerábky nášho zariadenia na Trokanovej 236/4. Touto cestou vyjadrujeme vďaku ako SMM za zapožičanie auta, tak i p. Bunčiakovi za zapožičanie traktoru s vlečkou a už teraz sa tešíme na nové priestory.

Nastavenia cookies