Vízia, poslanie, hodnoty a cieľ

 Víziou DSS je rozvoj potenciálu prijímateľa sociálnej služby, poskytovanie kvalitných sociálnych služieb a ich udržateľnosť.

 

Naše poslanie: zmysluplné prežívanie a trávenie voľného času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých cieľov.

 

Hodnoty:

Ø dodržiavanie ľudských práv a slobôd

Ø rešpektovanie osobnosti prijímateľa

Ø rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa

Ø dodržiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosti

Ø zabezpečovanie individuálnych potrieb prijímateľa

Ø potreba bezpečia autonómie a sebarealizácie

Ø ochrana zdravia

Ø transparentnosť

Ø dobré vzťahy

 

Cieľ:

Hlavným cieľom DSS ÚSVIT je vybudovanie takého prostredia pre prijímateľov, aby bola v ňom zachovaná kvalita ich života v čo najvyššej miere.

Nastavenia cookies