Poskytované služby

Prevádzkovateľom Útulku Myjava, na ul. Trokanovej č. 236/4 je :

Názov : Sociálne služby Myjava, n.o.

Štatutárny zástupca : Mgr. Jana Gáliková, riaditeľ

Sídlo : Nám. M. R. Štefánika, č. 560/4, 907 01 Myjava

Právna forma : nezisková organizácia

Forma poskytovania sociálnej služby : pobytová

Kapacita zariadenia : 47 klientov

Z toho : 36 klientov na 1. poschodí ( v časti pre rodiny a jednotlivcov s deťmi ) a 11 klientov v suteréne ( jednotlivci ).

 

Fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie poskytujeme:
 ubytovanie na určitý čas,
 sociálne poradenstvo,
 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 nevyhnutné ošatenie a obuv,
• zabezpečujeme - rozvoj pracovných zručností,

                              - pomoc pri pracovnom uplatnení,

• utvárame podmienky na: prípravu stravy,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
– upratovanie,
– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

      – záujmovú činnosť. 

 

Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny

s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

 

Útulok pre rodiny s deťmi a jednotlivcov s deťmi

 Nachádza sa na prvom poschodí mestskej ubytovne a tvorí ho :

-       9 obytných buniek, pričom každá bunka sa skladá z 2. izieb a sociálneho príslušenstva,

-       bunky sú bez balkónu, na sušenie bielizne slúži spoločný balkón, alebo sušiareň v práčovni, ktorá sa nachádza v suteréne budovy,

-       v jednej bunke je zriadená kancelária pre sociálneho pracovníka, kuchynka pre klientov, ktorá je plne vybavená, jej súčasťou je i chladnička, mraznička, mikrovlnná trúba, elektrická rúra s 2 varnými platňami,

-       klientom je k dispozícii automatická práčka, ktorá je umiestnená v práčovni, v miestnosti, vyhradenej pre klientov Útulku,

-       v suteréne budovy sa nachádza sklad oblečenia, v ktorom sa klientom Útulku poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv.

 

 V zariadení sa nachádza 24 hodinová strážna služba, ktorú zabezpečuje 5 vrátnikov.

 Klienti Útulku majú možnosť sociálneho poradenstva priamo v kancelárii sociálnej pracovníčky, ktorá sa nachádza na prízemí mestskej ubytovne.

Kontakt : Mgr. Monika Marušková

               tel.č.: 0948 015 228

 Úradné hodiny sociálnej pracovníčky :

  •  pondelok : 08:00 hod - 16:00 hod
  •  utorok :      07:00 hod - 18:00 hod
  •  streda :      08:00 hod - 16:00 hod
  •  štvrtok :     07:00 hod - 18:00 hod
  •  piatok :      07:00 hod - 15:00 hod 

obedňajšia prestávka : 11:30 hod - 12:00 hod

 Klientom sa poskytuje pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poradenstvo pri riešení aktuálne sa vyskytujúcich problémov a potrieb, napr. určenie výživného, starostlivosť a výchova mal. detí, pomoc pri hľadaní si zamestnania, atď...

 V priestoroch Komunitného centra Khamoro pre deti a rodinu, ktoré sa nachádza v tej istej budove ako Útulok , sa realizujú rôzne záujmové a tvorivé aktivity. Voľnočasové aktivity sú zamerané na rozvoj zručnosti a tvorivosti u detí, aj dospelých. Počas celého roka sa vytvárajú rôzne ozdobné predmety podľa aktuálneho kalendárneho sviatku ( Vianoce, Veľká noc, Deň matiek,...). Nachádza sa tu i pinpongový stôl, mladšie deti majú k dispozícii množstvo hračiek. V prípade priaznivého počasia sa organizujú prechádzky do prírody, na detské ihrisko, alebo brigády zamerané na čistotu a úpravu prírody a okolia. Organizujú sa i poznávacie výlety, napr. do ZOO, na hrady a zámky a rôzne iné kultúrne pamiatky a podujatia. Klienti sa zapájajú i do nácviku folklórneho súboru Khamoro, ktorý sa venuje rómskemu tancu a vystupuje nielen v našom meste, ale aj po celom Slovensku a v zahraničí.

 

Útulok pre jednotlivcov

 Nachádza sa v suteréne mestskej ubytovne a tvoria ho :

-       3 obytné bunky

-       z toho 2 obytné bunky sa skladajú z 2. izieb, chodby a sociálneho príslušenstva

-       jedna obytná bunka pozostáva z jednej veľkej miestnosti a sociálneho príslušenstva

-       nachádza sa tu ďalšia obytná bunka, v ktorej momentálne prebieha celková rekonštrukcia

-       sklad prádla, obuvi a iných vecí, napr. čisté posteľné prádlo, vybavenie do kuchyne,...

-       práčovňa, sušiareň a žehliareň

 

V každej obytnej bunke sa nachádza elektrický dvojvarič.

Klienti majú možnosť využívať sociálne poradenstvo a pomoc priamo v kancelárii sociálnej pracovníčky, ktorá sa nachádza v mestskej ubytovni na prvom poschodí. Klientom sa poskytuje pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poradenstvo pri riešení aktuálne sa vyskytujúcich problémov.

Klienti majú možnosť  zúčastňovať sa voľnočasových aktivít, ktoré sa konajú v komunitnom centre.