Prevádzkové hodiny

Prevádzková doba v Nocľahárni Myjava, ul. Trokanova č. 236/4, 907 01 Myjava je celoročná.

Ubytovanie v Nocľahárni sa poskytuje :

  • denne v čase od 17:00 hod. do 9:00 hod. nasledujúceho dňa