Útulok

201508061346310.prizemie-bunka-c-3-1

 Útulok Myjava

-       je zariadením s celoročnou prevádzkou a má charakter prechodného bývania

-       je určený rodinám i osamelým rodičom s maloletými deťmi a jednotlivcom, ktorí si dočasne nemajú ako vyriešiť svoju bytovú situáciu, týraným ženám a tehotným ženám

-       celková kapacita zariadenia je 47 klientov, z toho 36 klientov na 1. poschodí ( v časti pre rodiny a jednotlivcov s deťmi) a 11 klientov v suteréne ( jednotlivci )

-       zariadenie má k dispozícii 12 obytných buniek, pričom každá bunka sa skladá z 2. izieb a sociálneho príslušenstva a 1 bunka je 5. miestna, skladá sa z väčšej miestnosti a sociálneho príslušenstva

-       výška úhrady za sociálne služby umožňuje klientom zo svojho príjmu buď splácať dlhy, ktoré majú voči mestu Myjava, príp. iným inštitúciám, alebo si môžu odkladať na príp. podnájom

-       práca s klientmi je zameraná na riešenie bytovej situácie klientov, ale aj ich celkovej sociálnej situácie

 

Nastavenia cookies