DSS - Zbieranie odpadkov a čistenie okolia - Deň Zeme

 V piatok 22. apríla 2022 boli klienti DSS Úsvit v rámci aktivít ku Dňu Zeme vyzbierať odpadky a vyčistiť okolie v areáli DSS Úsvit a v susediacom parku. 


Nastavenia cookies