DSS - hlasujte za náš projekt v TESCU

 Cieľovou skupinou sú deti a dospelí s autizmom alebo mentálnym postihnutím, ku ktorému býva pridružené aj pohybové znevýhodnenie. Intenzita ich vnímania môže byť odlišná od zdravých ľudí, a preto by sme ho chceli podporiť vytvorením zmyslového chodníka v DSS Úsvit. Zariadenie sa nachádza v areáli škôlky Hoštáky, mohol by poslúžiť aj deťom z MŠ ako prevencia plochých nôh, spoznávanie rôznych materiálov, podpora zmyslového a pohybového aparátu. Zariadenie spolupracuje aj so ZOS Nezábudka v Myjave – chodník by využili aj seniori.