DSS Úsvit - účasť na aktivitách a programe pre školy MFF Myjava 2024

 Naši klienti sa zúčastnili tradičných hier pre školy na námestí v Myjave a programu  zahraničných folklórnych súborov s názvom Veľký svet malým ľuďom v KD Samka Dudíka, ktoré sú súčasťou  Medzinárodného Folklórneho Festivalu Myjava 2024.