Školenie pre klientov DSS ÚSVIT

Dnes sme sa v DSS ÚSVIT znovu školili. Aby sme spĺňali všetky zákonné povinnosti, klienti sú na pravidelnej báze informovaní o svojich ľudských právach. Hovoríme spolu o tom, ktoré sú pre dobré medziľudské vzťahy dôležité i o tom, kam sa obrátiť, ak máme podozrenie na ich porušovanie. Pomohli nám pri tom obrázky a ľahko čitateľný text.
2 - 4.24 MB