Stretnutie s vedúcou Úseku služieb zamestnanosti na ÚPSVR v Myjave Mgr. Annou Stančíkovou

 Dňa 10.06. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vedúcou Úseku služieb zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Myjave Mgr. Annou Stančíkovou. Besedovalo sa na tému Nezamestnanosť. Pani Mgr. Stančíková nás informovala o najnovších zmenách v zákonoch týkajúcich sa zamestnanosti a ponúk práce, rekvalifikačných kurzov pre uchádzačov a záujemcov o prácu z radov nezamestnaných.