Útulok - Prvá pomoc

Ďakujeme pani Aničke Durcovej za náučnú prednášku a ukážku prvej pomoci. Deťom a rodičom predviedla ako ošetriť a obviazať ranu, masáž srdca, umelé dýchanie atď... Všetkých prednáška zaujala, názorne si vyskúšali na figuríne ako zachrániť život.
Nastavenia cookies