VZN s účinnosťou od 1.1.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava

K stiahnutiu

Nastavenia cookies