Finančné dary

464,88€ dobrovoľný výťažok z 13. ročníka podujatia Športovec Myjavy 

 50 € rodina Matejáková

Finančná dotácia od primátora Mesta Myjava

 Naša nezisková organizácia obdržala od primátora Mesta Myjava p. Pavla Halabrína finančnú dotáciu vo výške 2 000 €  a to za reprezentáciu, prínos a rozvoj mesta v oblasti sociálnych služieb.

 Za poskytnutú dotáciu sa chceme v mene našej p. riaditeľky Mgr. Jany Gálikovej poďakovať odchádzajúcemu primátorovi p. Pavlovi Halabrínovi .

 Ďakujeme p. primátorovi i za dlhoročnú spoluprácu s našou organizáciou a  želame  mu v ďaľšom osobnom a profesnom živote veľa  úspechov . 

 

Poďakovanie za poskytnutý finančný dar

 V októbri 2022 naša organizácia obdržala finančný dar vo výške 1 200 € od spoločnosti SLOVARM , a.s.

 Finančný dar s vďakou príjmame a použijeme ho na prevádzkovanie zariadení našej neziskovej organizácie.

 

 60€ rodina Matejáková dňa 16.11.2022